Издателска къща Плеяда
1000 София
пл. Славейков 11, ет. 3, ст. 16
тел. 02 / 980 1463
pleiad@tea.bg

Търговски отдел Плеяда
Книжна борса Искър
1528 София, Дружба 1
ул. Поручик Христо Топракчиев 11
тел.: 02 / 804 3164