Издателска къща Плеяда
1000 София
пл. Славейков 11, ет. 3, ст. 16
тел. 02 / 980 1463
E-mail: pleiad@tea.bg

Търговски отдел Плеяда
Книжна борса Искър
1528 София, Дружба 1
ул. Поручик Христо Топракчиев 11
тел.: 02 / 804 3164

 

 

baner
aa
ss
dd
ff
gg

 

©2008 ИК Плеяда. Всички права запазени. Сайта създадоха Методи и Димо.